โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ปีบัญชี 2552,2553,2554,2555
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2555,10:32  อ่าน 862 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เลขานุการสมาคมครูสอนวิทยาศาสตร์สกลนคร พ.ศ.2540
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2555,10:30  อ่าน 594 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรแกนนำสาขาวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ระหว่างปี พ.ศ.2540 - 2542
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2555,10:29  อ่าน 698 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับจังหวัดสกลนคร เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2539
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2555,10:16  อ่าน 778 ครั้ง
รายละเอียด..