โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกัณฐมณี ศรีมุกดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวจิรารัตน์ บุญพูน
ครูธุรการ

นายชววุฒิ ศรทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอมรรัตน์ ทัศมี
ครูอัตราจ้าง