โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางชดช้อย ยะวงษ์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายณัฐ ศรีสร้อย
ครู คศ.3

นางสาวกัณฐมณี ศรีมุกดา
ครู คศ.2

นายบุญยกุล ปินะโต
ครู คศ.2