โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายประวัติ ศิริคุณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางวิภาพรรณ ศิริคุณ
ครู คศ.3

นางประยอม ภูกัน
ครู คศ.3

นายบุญยกุล ปินะโต
ครู คศ.2

นายชววุฒิ ศรทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอมรรัตน์ ทัศมี
ครูอัตราจ้าง