โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายประวัติ ศิริคุณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน