โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสมพร สีแดงเดช
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุพรรณ์ คุตะโค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1