โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้ง วันเปิด - ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 42) 16 มิ.ย. 64
มาตรการป้องกันโรค COVIC - 19 ในสถานศึกษา (อ่าน 33) 16 มิ.ย. 64
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ โรงเรียนบ้านม่วงคำ (อ่าน 32) 16 มิ.ย. 64
การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 36) 16 มิ.ย. 64
ผลสอบ ป.1-6 ตลอดปีการศึกษา 2563 (อ่าน 30) 09 มิ.ย. 64
ขอขอบคุณชมรมพระเครื่องเมืองพัทยาและคณะ (อ่าน 3359) 11 ก.ย. 63
ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3726) 08 มิ.ย. 62
Big C สาขาพังโคน มอบเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน 15 พ.ค.62 (อ่าน 4323) 22 พ.ค. 62
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 (อ่าน 3706) 11 ม.ค. 62
ผลสอบ ป.1-6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4062) 09 ต.ค. 61
ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2560 (อ่าน 3930) 08 ก.ค. 60
คลิป ครูออกเยี่ยมบ้าน จะได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงตั้งแต่เริ่มต้น (อ่าน 3957) 29 พ.ค. 59
คลิป ครู LD ออกเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนตั้งแต่เริ่มต้น (อ่าน 3950) 29 พ.ค. 59
ผลสอบ ป.1-6 ตลอดปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3729)