โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์สถานศึกษา
เอกลักษณ์สถานศึกษา

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

                               (Uniqueness)

 
               “วิชาการเด่น  เน้นเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม
 

คือ ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษาหรือความสำเร็จของสถานศึกษา