โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ธรรมนูญโรงเรียน
อัตลักษณ์สถานศึกษา
เอกลักษณ์สถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
สัญลักษณ์โรงเรียน
พันธกิจ / เป้าหมาย
ภาพความสำเร็จโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
โครงสร้างสภานักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
เพลงโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/07/2012
ปรับปรุง 13/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 223354
Page Views 283054
ลิ้งค์น่าสนใจ
อัตลักษณ์สถานศึกษา
อัตลักษณ์สถานศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
                           (Identity)

                               
                          
“สุขนิสัยดี มีมารยาทงาม”
 

คือ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
      ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
 
สุขนิสัยดี  หมายถึง
๑) รักษาความสะอาดร่างกาย
๒) แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
๓) สามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี
มีมารยาทงาม  หมายถึง
๑) รู้จักแสดงความเคารพต่อครู
๒) รู้จักทำความเคารพต่อผู้ปกครองและผู้ใหญ่
๓) ใช้คำพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณถูกต้องเหมาะสม
๔) รู้จักแสดงความเคารพต่อนักเรียนรุ่นพี่