โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2560  (10 มิถุนายน 2560)

ชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2560

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นอนุบาลปีที่  1

13

9

22

 

ชั้นอนุบาลปีที่  2

8

3

11

 

รวมก่อนประถม

21

12

33

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

9

10

19

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

7

10

17

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

8

7

15

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

11

3

14

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

12

7

19

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

8

14

22

 

รวมประถม

55

51

106

 

รวม

76

63

139