โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ธรรมนูญโรงเรียน
อัตลักษณ์สถานศึกษา
เอกลักษณ์สถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
สัญลักษณ์โรงเรียน
พันธกิจ / เป้าหมาย
ภาพความสำเร็จโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
โครงสร้างสภานักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
เพลงโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/07/2012
ปรับปรุง 13/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 223358
Page Views 283058
ลิ้งค์น่าสนใจ
ธรรมนูญโรงเรียน
ธรรมนูญโรงเรียน
ธรรมนูญโรงเรียนบ้านม่วงคำ
       ฉบับปีการศึกษา 2559 - 2561

 
            ธรรมนูญโรงเรียนบ้านม่วงคำฉบับนี้ กำหนดขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือของคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่ต้อง
ร่วมกันดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านม่วงคำ ในระยะ  3  ปีการศึกษา  
(2559  –  2561)  ให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ ดำรงชีวิต
อยู่อย่างพอเพียง แสดงให้เห็นถึงการมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีจุดเน้นที่ชัดเจน
มีการบริหารคุณภาพที่มีการควบคุมคุณภาพมีการทำงานเป็นมาตรฐานและใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นภาพภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อนักเรียนสร้างความศรัทธา
ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมยอมรับ จึงเป็นข้อกำหนดบทบาทและแนวทางดำเนินงาน
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษา รวมทั้ง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และบรรลุตามเป้าหมาย


ไฟล์ธรรมนูญโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.55 KB