โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนบ้านม่วงคำ กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีชมพู
04 มิ.ย. 62 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครื่อข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 เพื่อรับมอบนโยบายการศึกษาจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครื่อข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 เพื่อรับมอบนโยบายการศึกษาจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
24 พ.ค. 62 เยี่ยมบ้านนักเรียน 24 พ.ค. 62
ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนบ้านม่วงคำ 
14 ม.ค. 62 ถึง 15 ม.ค. 62 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี(สามัญ) ประจำปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562
04 ส.ค. 60 ทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษา
07 ก.ค. 60 แห่เทียนพรรษา
07 ก.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
03 ก.ค. 60 ปลูกดอกดาวเรือง
27 พ.ค. 59 เยี่ยมบ้านนักเรียน
พื้นที่เขตบริการ หมู่ 3 บ้านม่วงคำ หมู่ 9 บ้านคำเจริญ / ชุดปฏิบัติราชการประจำวัน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
26 พ.ค. 59 รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จาก สพป.สน.2
โรงเรียนบ้านม่วงคำ/ชุดปฏิบัติราชการประจำวัน ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน
24 พ.ค. 59 ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 04/2559
สำนักงานโรงเรียน/ชุดปฏิบัติราชการตามวัน ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน
13 พ.ค. 59 ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 02/2559
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน
13 พ.ค. 59 ประชุมวิชาการโรงเรียน ครั้งที่ 01/2559
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารวิชาการ
13 พ.ค. 59 ประชุมทางไกล "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
13.00 น. ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พบครู บุคลากร อำเภอพังโคน
14.00 น. ประชุมทางไกล "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)/ชุดผ้าคราม ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน
10 พ.ค. 59 ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ใต้ถุนอาคาร CANHELP / ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน
09 พ.ค. 59 ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 01/2559
สนง.โรงเรียน/ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน
02 พ.ค. 59 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานโรงเรียน/ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน