โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ธรรมนูญโรงเรียน
อัตลักษณ์สถานศึกษา
เอกลักษณ์สถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
สัญลักษณ์โรงเรียน
พันธกิจ / เป้าหมาย
ภาพความสำเร็จโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
โครงสร้างสภานักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
เพลงโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/07/2012
ปรับปรุง 13/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 223360
Page Views 283060
ลิ้งค์น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 พ.ค. 59 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานโรงเรียน/ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน
09 พ.ค. 59 ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 01/2559
สนง.โรงเรียน/ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน
10 พ.ค. 59 ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ใต้ถุนอาคาร CANHELP / ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน
13 พ.ค. 59 ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 02/2559
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน
13 พ.ค. 59 ประชุมวิชาการโรงเรียน ครั้งที่ 01/2559
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารวิชาการ
13 พ.ค. 59 ประชุมทางไกล "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
13.00 น. ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พบครู บุคลากร อำเภอพังโคน
14.00 น. ประชุมทางไกล "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)/ชุดผ้าคราม ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน
24 พ.ค. 59 ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 04/2559
สำนักงานโรงเรียน/ชุดปฏิบัติราชการตามวัน ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน
26 พ.ค. 59 รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จาก สพป.สน.2
โรงเรียนบ้านม่วงคำ/ชุดปฏิบัติราชการประจำวัน ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน
27 พ.ค. 59 เยี่ยมบ้านนักเรียน
พื้นที่เขตบริการ หมู่ 3 บ้านม่วงคำ หมู่ 9 บ้านคำเจริญ / ชุดปฏิบัติราชการประจำวัน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
03 ก.ค. 60 ปลูกดอกดาวเรือง
07 ก.ค. 60 แห่เทียนพรรษา
07 ก.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
04 ส.ค. 60 ทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษา