โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ  ตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
เบอร์โทรศัพท์ 0847221929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 2 คน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนธี มายูร (บิ๊ก)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 40
อีเมล์ : natee_b2@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กัลยกร มณีขันธ์ (ติน)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น :
อีเมล์ : Wan_Kanlaya@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม